Promise – Jang Yoon Jung

You may also like...

4 Responses

 1. phiphi says:

  Có thê dịch dùm em bài Cất giữ tình yêu của Từ Lập không?

 2. Julian says:

  Không có lời việt a?

  • sb says:

   hài có người tạo clip cho xem là khá rồi. Đừng nên đòi hỏi quá nhiều mà hãy học cách tự làm đi……..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: