Ta nguyện yêu – Cổ Thiên Lạc

You may also like...

5 Responses

 1. mingshin says:

  hĩ cai video trong phim Quái Hiệp Nhất chi Mai mà sao là OST Tầm Tần Ký kì zi

 2. nicky says:

  clip là do fan làm thôi, còn bài nó là ost của tầm tần ký, do clip tầm tần ký không đẹp nên mình không up

 3. NonBack says:

  bạn ơi, mp3 không down được, bạn xem lại nhé! Thank you ^^~

 1. December 8, 2011

  […] (1) Ta nguyện yêu – Cổ Thiên Lạc (Tầm Tần Ký OST), lấy từ bản dịch của Nicky […]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: