Tam Thốn Thiên Đường – Nghiêm Nghệ Đan

You may also like...

5 Responses

 1. xzxz says:

  Sao video HD mà chất lượng âm thanh lại kém thế anh 😐

 2. xzxz says:

  Hehe mà anh dịch hay hơn bên vuivui 🙂

 3. Vượt qua đêm tối says:

  Bác Nicky thât là tinh tế !

 1. December 14, 2011

  […] Song: 三寸天堂 – sān cùn tiān táng – Ba Tấc Thiên Đường Singer: 严艺丹 – yán yì dān – Nghiêm Nghệ Đan OST: 步步惊心 – bù bù jīng xīn – Bộ Bộ Kinh Tâm Download: .FLAC | Orginal CLIP | OST CLIP | Fanmade CLIP (all HD) View online:  Orginal CLIP | OST CLIP | Fanmade CLIP (all HD) […]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: