Thanh Xà – Lục Dao

You may also like...

5 Responses

  1. T Xiaoyaozi says:

    Sang chỗ mình spam một câu rùi bê về đây dịch mà ko nói với mình câu nào sao ! x-x
    Thank vì bản dịch ! hix

  2. Angel_of_death_not_luv says:

    ta ghét Pháp Hải grr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: