Thất Dạ Tuyết – Thương Nguyệt

You may also like...

1 Response

  1. Dtqphuong says:

    truyện này đọc hay lắm.Đọc xong mà trong lòng thấy một nỗi buồn man mác, giá như 2 nhân vật chính đến với nhau thì hay bik mấy.Lần đầu tiên đọc một cuốn truyện vừa hay, vừa xúc động đến như vậy.thương cho nàng tiết tử dạ

Leave a Reply

%d bloggers like this: