Thiên Địa Tình Duyên – Ôn Thiệu Luân

You may also like...

5 Responses

  1. Nicky says:

    Bài này cả bản gốc lẫn bản cover đều rất hay!

  2. Shuuichiakai says:

    có ai có bản không lời hay hòa tấu không ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: