Thiên Thần Và Đôi Cánh – Okami

You may also like...

1 Response

  1. Những truyện anh Toại sưu tầm hay lắm !
    Truyện này rất là cảm động, nh* cuối cùng ng` ta vẫn hông hiểu đc “min” mà cô bé dùng để gọi Thư là có ý j` và nó xuất phát từ đâu, có lẽ là 1 bí ẩn nhỉ !?

Leave a Reply

%d bloggers like this: