Tiếng lòng đồng cảm – Lưu Đức Hoa

You may also like...

2 Responses

  1. conmahat says:

    chà , bài này hát tiếng Quảng mà bạn phiên âm tiếng Quan Thoại Phổ Thông rồi kìa !

  2. admin says:

    thanks fix lai roi 😡

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: