Tiếu Ngạo Giang Hồ Lộ – Phong Ảnh Nhi

You may also like...

2 Responses

  1. shelter says:

    bài này cũng khá, nhưng lại lồng 1 đoạn của thương hải thanh nhất tiếu vào giữa, hơi lạc lạc thế nào

  1. July 10, 2011

    […] liú xiāng – Đạp Nguyệt Lưu Hương Singer: HITA OST: Tiếu Ngạo Giang Hồ Lộ (bản gốc) Download: […]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: