Trên Đời Sao Lại Có Thần Tiên – Đổng Trinh

You may also like...

6 Responses

 1. Minh Hiên says:

  Không biết mình có thể xin sử dụng bản dịch này để làm sub được không?

 2. nicky says:

  Được! cứ dùng 🙂

 3. Anonymous says:

  fate?! nhạc giống bài fate của lee sun hee ?!

 4. VioletZhu says:

  lời bài dịch này hay quá , cho em lấy làm sub nhé Nicky ?

 5. lu_hehe says:

  Lời bài này có điểm, erm, hoa lệ hơn, nhưng bài của Trương Dao xúc động và chân thật hơn ^_^.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: