Trường Sinh Kiếp – HITA

You may also like...

3 Responses

  1. Lạc Bối bối says:

    bài này hay quá! Lời rất ý nghĩa!

  2. Hà Nhít says:

    cảm ơn chủ nhà ^^ bài này hay quá. tiếc là ở đây ko có nút like nhỉ T^T

  1. December 14, 2011

    […] 长生劫 – cháng shēng jié – Trường Sinh Kiếp Singer: HITA Writer: 醉逍遥 & 王笑文 – Túy […]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: