Tương Kiến Hoan – Tiểu Khúc Nhi

You may also like...

3 Responses

  1. Tranthithuyvan77 says:

    Ad ui phim trong bài nhạc này tên gì za?

  1. January 12, 2015

    […] + Trans: quan4.net Kara effect: The Udy Plus Timer/Encoder: Thùy […]

Leave a Reply

%d bloggers like this: