Tương Tư – Mao A Mẫn

You may also like...

2 Responses

  1. LD says:

    Up bản Hán Việt đi anh ơi… em tìm mãi

  2. Mysterious Blackcat 003 says:

    lời bài dịch này k đúng lắm ….đây là bài Hồng Đậu Sinh Nam Quốc mà

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: