Tương Tư Thập Giới – Phượng Hoàng Trường Ly

You may also like...

3 Responses

  1. Thiết Vô Tình VIET NAM says:

    linh die ad ơi

  1. December 14, 2011

    […] 相思十誡 – xiang si shi jie – Tương Tư Thập Giới Singer: 鳳凰長離 – feng huang chang li – Phượng Hoàng Trường Ly OST: 步步惊心 […]

  2. January 19, 2012

    […] Lời: https://quan4.net/tuong-tu-thap-gioi-phuong-hoang-truong-ly.html Share this:TwitterFacebookLike this:LikeBe the first to like this post. […]

Leave a Reply

%d bloggers like this: