Vũ Hoa Thạch – Lý Ngọc Cương ft Thạch Đầu

You may also like...

2 Responses

  1. Broken_crystal says:

    lời bài hát rất hay, âm điệu cũng hay nhưng giọng hát cao quá giống như âm điệu opera vậy. thanks chủ xị!

  2. xzxz says:

    Giọng anh Thạch Đầu kia tông cao quá, sắp đặt giọng nam&nữ thì kiếm người khác giọng trầm nghe hay hơn 😛

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: