Vũ Toái Giang Nam

You may also like...

8 Responses

  1. Chloe Nguyen VIET NAM says:

    Bài này hay ghê, tya

  2. Mình thấy có dị bản khác của bài này, nghe hay mà tìm hoài không thấy tên gốc của nó, bạn có thể dịch nó không?

    https://www.youtube.com/watch?v=BVjxZ5POrHY

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *