What Are Words – Chris Medina

You may also like...

3 Responses

  1. Njn says:

    1 bài hát hay, nhưng sao tận giờ này tên heo biến thái mới post lên cho mọi người nghe nhỉ?

  2. xzxz says:

    Cám ơn bạn. Bài này quá hay

  3. xzxz says:

    Và tìm hiểu kĩ về chuyện của tác giả thì nghe còn thấm hơn 🙁

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: