Where Did U Go – G.E.M

You may also like...

1 Response

  1. Huba Huba says:

    Cho mình xin lời dịch này để làm sub nha bạn, cảm ơn bạn nhiều 🙂

Leave a Reply

%d bloggers like this: