Xích đạo và Bắc Cực

You may also like...

1 Response

  1. Hèm pót giờ này là thức đêm phải hok ^^ – Long cũng vừa pót xong entry mới – đúnglúc ghê hen
    Thank vì đã dịch lại!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: