Xuân Phong Nhất Cố – Hà Đồ

You may also like...

2 Responses

  1. Thị Xoài VIET NAM says:

    thanks bạn vì đã up lên vs tìm kiếm nhưungx bài hát rất hay cho mọi người. Có điều là k phải do máy của mình hay không mà mình k thể copy lại lời bài hát đc, mình tính copy lại lời để cho vào IP r tập hát theo ấy, mà tìm mấy lời bài hát này cũng khó nữa, không biết bạn có thể gửi vào email cho mình được k? Sr bạn nếu mình đòi hỏi quá đáng.

    email của mình là [email protected]
    Cám ơn bạn rất nhiều

Leave a Reply

%d bloggers like this: