Yêu trọn một đời

You may also like...

3 Responses

  1. Jan says:

    nhạc nền bài này….là bài gì thế bạn?

  2. nicky says:

    Nhạc ko lời: tình thiên thu

  3. Wan says:

    16, 19,…55, tình yêu trong cuộc đời cô gái như 1 thướt phim buồn cứ từ từ trôi qua, nó âm thầm, lặng lẽ, hi sinh và chung thủy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: