Category: Truyện Ngắn

Cây Lá & Gió 2

Cây Lá & Gió

Cây Lý do tôi được gọi là cây là vì tôi thích vẽ cây, một thời gian dài, tôi vẽ một cái cây nhỏ ở góc những bức tranh của tôi. Tôi đã từng...