Music Online

Chuyển cái list nhạc MP3 online vào đây để khỏi ảnh hưởng tốc độ xem blog

Đã chuyển list nhạc từ host sang list nhạc của nhaccuatui cho đỡ tốn bandwidth.
Sẽ cập nhật thêm những bài trong các bản dịch mới hơn 🙂

%d bloggers like this: