Ebooks Sổ tay Ubuntu Desktop Guide

Quyển sổ tay được chia thành các chương như sau :
1. Về Ubuntu: Giới thiệu thế giới của Ubuntu và một số khái niệm cơ bản hữu ích để bắt đầu sử dụng Ubuntu.
2. Bổ sung, loại bỏ và nâng cấp phần mềm.
3. Các ứng dụng thường gặp.
4. Cấu hình cho hệ thống của bạn.
5. Tìm thêm trợ giúp.
Ubuntu là một hệ điều hành hoàn toàn mở, được xây dựng dưạ trên nhân (kernel) Linux. Cộng đồng người dùng Ubuntu được hình thành bởi những lý tưởng đã gắn kèm theo triết lý Ubuntu là: người dùng được sử dụng phần mềm miễn phí, mỗi một phần mềm đều có thể sử dụng dưới giao diện ngôn ngữ bản địa của người dùng và quan trọng nhất là người dùng hoàn toàn tự do chỉnh sửa và thay đổi phần mềm để phù hợp với nhu cầu sử dụng của mình.
Nguồn: Thư Viện Ebook

Link down

© 2010, nicky. All rights reserved.

Leave a Reply

Your email address will not be published.