Khán Xuyên – Hà Cảnh

Song: 看穿 – kàn chuān – Khán Xuyên
Singer: 何炅 – hé jiǒng – Hà Cảnh
Download:
MP3 | VCLIP

移红别缘驻在烟雨楼前
yí hóng bié yuán zhù zài yān yǔ lóu qián

Di hồng biệt duyến trú tại yên vũ lâu tiền

Nhớ khi xưa trú mưa trước cửa Di Hồng Biệt Viện lâu
停在台阶没有拦住我越走越远
tíng zài tái jiē méi yǒu lán zhù wǒ yuè zǒu yuè yuǎn

Đình tại thai giai một hữu lan trụ ngã việt tẩu việt viễn

Trước thềm không ai quyến luyến ta độc bước xa dần
醉了红颜也罢断了琴弦
zuì le hóng yán yě bà duàn le qín xián

Túy liễu hồng nhan dã bãi đoạn liễu cầm huyền

Say đắm hồng nhan cũng đành đứt đoạn cung đàn
你若是我会不会在凡俗之间
nǐ ruò shì wǒ huì bù huì zài fán sú zhī jiān

Nhĩ nhược thị ngã hội bất hội tại phàm tục chi gian

Nếu ngươi là ta, có dứt bỏ được không?
迟 迟留恋哦
chí chí liú liàn é

Trì trì lưu luyến nga

Trầm trầm ngâm khúc lưu luyến
这是一种厌倦
zhè shì yī zhòng yàn juàn

Giá thị nhất chủng yếm quyện

Phải chăng là chán ghét
也是一种执念
yě shì yī zhòng zhí niàn

Dã thị nhất chủng chấp niệm

Hay là do chấp niệm
荒唐的是我
huāng táng de shì wǒ

Hoang đường đích thị ngã

Hoang đường là chính ta
只不过是区区等闲
zhī bú guò shì qū qū děng xián

Chích bất quá thị khu khu đẳng nhàn

Chẳng qua ta cũng chỉ là phàm nhân

如有佳 丽三千
rú yǒu jiā lì sān qiān

Như hữu giai lệ tam thiên

Cho dù có ba nghìn giai nhân diễm lệ
不如知己一见
bù rú zhī jǐ yī jiàn
Bất như tri kỷ nhất kiến

Cũng không bằng tri kỉ vừa tương ngộ
别人笑我太疯癫
bié rén xiào wǒ tài fēng diān
Biệt nhân tiếu ngã thái phong điên

Thế nhân cười ta điên cuồng
我笑他人看不穿
wǒ xiào tā rén kàn bù chuān
Ngã tiếu tha nhân khán bất xuyên

Ta cười thế nhân bất thấu
不是五陵豪 杰墓
bú shì wǔ líng háo jié mù
Bất thị ngũ lăng hào kiệt mộ

Không phải mộ của ngũ lăng hào kiệt
无花无酒锄做田
wú huā wú jiǔ chú zuò tián

Vô hoa vô tửu sừ tố điền

Không rượu không hoa, hóa ruộng cày


—music—


(荒唐的是你看不懂却说我可怜)

( huāng táng de shì nǐ kàn bù dǒng què shuō wǒ kě líng)

( hoang đường đích thị nhĩ khán bất đổng khước thuyết ngã khả liên )

Chính ngươi hoang đường không hiểu, lại nói ta thảm hại
(呜……如此可怜)

( wū rú cǐ kě líng)

( ô… Như thử khả liên )

Ừ Thì ta đáng thương
金 缕玉甲也是布衣袈裟

jīn lǚ yù jiǎ yě shì bù yī jiā shā

Kim lũ ngọc giáp dã thị bố y ca sa

Ngọc giáp kim sa cũng như cà sa vải bố
想问天涯告诉我到底是真是假

xiǎng wèn tiān yá gào sù wǒ dào dǐ shì zhēn shì jiǎ

Tưởng vấn thiên nhai cáo tố ngã đáo để thị chân thị giả

Muốn hỏi trời cao đâu là thật đâu là ảo
放了天下也把爱送给人家

fàng le tiān xià yě bǎ ài sòng gěi rén jiā

Phóng liễu thiên hạ dã bả ái tống cấp nhân gia

Để thiên hạ san sẽ ái tình cho kẻ khác
你若是我会不会

nǐ ruò shì wǒ huì bù huì

Nhĩ nhược thị ngã hội bất hội

Ngươi có làm được như ta không
把富贵荣华当作一盘黄沙

bǎ fù guì róng huá dāng zuò yī pán huáng shā

Bả phú quý vinh hoa đương tác nhất bàn hoàng sa

Xem phú quý vinh hoa như cát bụi hồng trần

Bài hát tìm thấy tại blog tuongtudan

© 2010 – 2011, nicky. All rights reserved.

1 Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.