Đợi Mưa

Đợi Mưa

Chiều nay , từng hạt mưa như triệu triệu chiếc kim châm trong suốt khẽ đâm vào da thịt,...
Page 10 of 10