Sói yêu cừu – Thang Triều

Download

狼爱上羊
Láng ài shàng yáng
Lang ái thượng dương
 汤潮  Tāng Cháo – Thang Triều
 
北风呼呼地刮雪花飘飘洒洒
Běi fēng hū hū dì guā xuě huā piāo piāo sǎ sǎ
Bắc phong hô hô địa quát tuyết hoa phiêu phiêu sái sái
Gió phương bắc thổi ù ù tuyết rơi rơi mịt mù

突然传来了一声枪响
Tú rán chuán lái le yī shēng qiāng xiǎng
Đột nhiên truyện lai liễu nhất thanh thương hưởng
Bỗng vang lên một tiếng súng
 
这匹狼它受了重伤
Zhè pǐ láng tā shòu le zhòng shāng 
Giá thất lang tha thụ liễu trọng thương
Một con Sói đã bị trọng thương 
 
但它侥幸逃脱了
Dàn tā jiǎo xìng táo tuō le 
Đãn tha nghiêu hạnh đào thoát liễu
Nhưng may mắn con Sói đã thoát chết 
 
救它的是一只羊
Jiù tā de shì yī zhī yáng 
Cứu tha đích thị nhất chỉ dương
Cứu nó là một nàng Cừu nhỏ 
 
从此它们约定三生互诉着 衷肠
Cóng cǐ tā men yuē dìng sān shēng hù sù zhe zhōng cháng 
Tòng thử tha môn ước định tam sanh hỗ tố trứ trung tràng
Kể từ đó Sói và Cừu hẹn thề 3 kiếp cùng sống bên nhau
 
狼说亲爱的
Láng shuō qīn ài de 
Lang thuyết thân ái đích
Sói nói lời yêu thương
 
谢谢你为我疗伤
Xiè xiè nǐ wéi wǒ liáo shāng 
Tạ tạ nhĩ vi ngã liệu thương
Cám ơn em đã trị vết thương cho anh %3c3cig%3c20smile %3c3c3congue
 
不管未来有多少的风雨
Bù guǎn wèi lái yǒu duō shǎo de fēng yǔ 
Bất quản vị lai hữu đa thiểu đích phong vũ
Dù sau này bất kể sóng gió ra sao
 
我都为你扛
Wǒ dōu wéi nǐ gāng 
Ngã đô vi nhĩ giang
Anh sẽ che trở (bảo vệ) cho em %3c3c3cry %3cmbarrass%3cd
 
羊说不要客气
Yáng shuō bú yào kè qì 
Dương thuyết bất yếu khách khí
Cừu nhẹ nhàng nói anh đừng khách khí %3cmbarrass%3cd

谁让我爱上了你
Shéi ràng wǒ ài shàng le nǐ 
Thùy nhượng ngã ái thượng liễu nhĩ
Là tại em đã iêu anh rồi  %3cmbarrass%3cd 
 
在你身边有多么的危险
Zài nǐ shēn biān yǒu duō mo de wēi xiǎn 
Tại nhĩ thân biên hữu đa yêu đích nguy hiểm
Dù ở bên anh có bao nhiêu hiểm nguy 
 
我都会陪着你
Wǒ dū huì péi zhe nǐ 
Ngã đô hội bồi trứ nhĩ
Em vẫn sẽ mãi đi cùng anh
 
就这样它们快乐地流浪
Jiù zhè yàng tā men kuài lè dì liú làng 
Tựu giá dạng tha môn khoái nhạc địa lưu lãng
Và cứ như thế Cừu và Sói cùng nhau phiêu bạt khắp nơi

 

 

就这样它们为爱歌唱
Jiù zhè yàng tā men wéi ài gē chàng 
Tựu giá dạng tha môn vi ái ca xướng
Và cứ như thế chúng hát vì tình yêu
 
狼爱上羊啊爱得疯狂
Láng ài shàng yáng a ài de fēng kuáng 
Lang ái thượng dương a ái đắc phong cuồng
Sói lỡ iêu Cừu, iêu một cách điên cuồng (mù quáng) %3c3cig%3c20smile
 
谁让它们真爱了一场
Shéi ràng tā men zhēn ài le yī cháng?
Thùy nhượng tha môn chân ái liễu nhất tràng?
Ai đã khiến chúng iêu nhau thật lòng?

 

 

狼爱上羊啊并不荒唐
Láng ài shàng yáng a bìng bù huāng táng 
Lang ái thượng dương a tịnh bất hoang đường
Sói lỡ iêu Cừu, cũng không có gì là hoang đường%3c3cig%3c20smile %3c3c3cO%3c3c3c
 
它们说有爱就有方向
Tā men shuō yǒu ài jiù yǒu fāng xiàng 
Tha môn thuyết hữu ái tựu hữu phương hướng
Chúng nói iêu nhau là sẽ có hướng đi muôn phương

 

 

狼爱上羊啊爱得疯狂
Láng ài shàng yáng a ài de fēng kuáng 
Lang ái thượng dương a ái đắc phong cuồng
Sói lỡ iêu Cừu, iêu một cách phóng khoáng 
 
它们穿破世俗的城墙
Tā men chuān pò shì sú de chéng qiáng 
Tha môn xuyên phá thế tục đích thành tường
Chúng đã xuyên qua được bức tường định kiến của Thế gian.
 
狼爱上羊啊爱得疯狂
Láng ài shàng yáng a ài de fēng kuáng 
Lang ái thượng dương a ái đắc phong cuồng
Sói lỡ iêu cừu, iêu tới điên cuồng 

 

 

它们相互搀扶去远方
Tā men xiāng hù chān fú qù yuǎn fāng 
Tha môn tương hỗ sam phù khứ viễn phương
Chúng nắm tay nhau đi về cuối chân trời xa 

© 2008 – 2009, nicky. All rights reserved.

Leave a Reply

Your email address will not be published.