12 ca khúc của Thùy Chi & 4U band

Song list
Xe đạp
Giấc mơ mang tên mình
Giấc mơ bình yên
Khoảng trời của bé
Mưa
Mưa trên phố bay xa
Như bình minh bắt đầu
Niệm khúc cuối
Phía cuối con đường
Quê tôi
Thành thị
Ước mơ

Download:
Direct link
mediafire link
filesend link

© 2008 – 2009, nicky. All rights reserved.

Leave a Reply

Your email address will not be published.