13-11-2010

Đau đầu quá, chỉ  mình và 4 bức tường, rốt cuộc mình vẫn chẳng có gì cả, vẫn thế, con đường này liệu có đi vào ngõ cụt nữa ko nhỉ? Lịch sử  liệu có lập lại lần nữa? T ơi ráng lên, đừng gục ngã, đừng bỏ cuộc!!!!!!!!!!!!!!!!!!

© 2010, nicky. All rights reserved.

Leave a Reply

Your email address will not be published.