something

something

Nơi này vẫn tốt hơn fb, muốn viết đôi dòng trút cho xong sự bực tức khó chịu, mình thích sự...
07-02-2011

07-02-2011

Mai mình lại ra HN lại rồi, 10 ngày trôi qua nhanh thật. Ở nhà thật thoải mái, sau lần về này...
31/12/2010

31/12/2010

Hết năm rồi, tổng kết lại nào.5 tháng ở nơi này rồi, vẫn ổn. 1 năm cho quá nhiều thay...
26/11/2010

26/11/2010

Hôm nay mình thấy thời tiết HN bắt đầu lạnh rồi :), mới nhận ra 1 điều, ngồi 1 mình ở Le...
Page 1 of 13