Bánh Táo & Bánh Phô Mai

Tôi là một cô gái không xinh nhưng vẫn hay tưởng tượng ra mình rất xinh. Sự tuởng tượng ấy giúp tôi có một sự tự tin nhất định.Tôi thích ăn Bánh Táo nên các bạn hãy gọi tôi là Bánh Táo…

Photobucket - Video and Image Hosting Photobucket - Video and Image Hosting Photobucket - Video and Image Hosting Photobucket - Video and Image Hosting

© 2007 – 2009, nicky. All rights reserved.

2 comments

  1. Saeiko Reply

    Qua blog em đọc truyện :”bé Dâutây và ly Dâutây tươi kèm sirô với đá bào” đi…híhí

Leave a Reply

Your email address will not be published.