Comment dành cho Công Chúa

Một comment dành cho Na hiện diện ngay trên blog của chính anh không bít có thể xem như lì xì cho pé không vậy? Món quà vậy không bít công chúa có vui lòng nhận ko nè

 

 

mấy tháng bặt mất tin em, ko nhận duợc mess IM của em, cứ ngỡ em bận học ko còn thời gian online nữa! Hum nay mới nhận dc comment của em do tình cờ tìm dc link blog mới của em.

– pé Na: “Em vẫn tưởng anh giận em từ hồi dó dến giờ”.

Lạ quá nhỉ!

– Nicky: “Anh giận em bao giờ nhỉ? Làm sao anh giận Na dc nhỉ?”

– Nicky: “Ko bít gặp em bằng cách nào, IM luôn off, thông tin ko có, blog mất pass! Làm sao nhắn em nhỉ?”

Hằng ngày anh vẫn online, vẫn làm những việc dã làm trong ngày truớc, thế mà ko bao giờ thấy nick của pé sáng cả, chắc là bé từ giả cái thế giới ảo rùi, hay là bé di nước ngoài cũng nên hay là…có vạn lí do như thế dể mà suy nghĩ nhưng chỉ có 1 câu trả lời trong dầu anh: “Anh không biết!”.

Hoàng Tử & Công Chúa – TIM

Em gi\u1ed1ng nh\u01b0 hoa c\u00fac v\u00e0o h\u00e8 v\u1eady, d\u1ed9t nhi\u00ean xu\u1ea5t hi\u1ec7n, n\u1edf r\u1ed9 to\u1ea3 h\u01b0\u01a1ng khoe s\u1eafc trong v\u00e0i th\u00e1ng r\u00f9i d\u1ed9t nhi\u00ean bi\u1ebfn m\u1ea5t!

H\u00f4m nay th\u00ec kh\u00e1c r\u00f9i nh\u00e9, ng\u00e0y cu\u1ed1i c\u00f9ng c\u1ee7a n\u0103m 2006 n\u00e0y anh t\u00ecm dc c\u00e1i th\u1ebf gi\u1edbi nh\u1ecf c\u1ee7a em r\u00f9i nh\u00e9 :D! D\u1eebng h\u00f2ng tr\u1ed1n tho\u00e1t nh\u00e9!

M\u00e0 c\u00e1i th\u1ebf gi\u1edbi n\u00e0y c\u0169ng th\u00fa v\u1ecb qu\u00e1 nh\u1ec9, d\u1ecdc m\u00e3i m\u1edbi xong, c\u0169ng l\u1eafm b\u1ea1n b\u00e8, c\u0169ng chat chit, c\u0169ng tr\u00fat d\u01b0\u1ee3c t\u00e2m s\u1ef1, c\u0169ng…nh\u1eadt k\u00fd \u1ea5y m\u00e0. H\u00e8n g\u00ec “c\u00f4 \u1ea5y” w\u00ean lun IM mess l\u00e0 g\u00ec c\u0169ng d\u00fang..qu\u00ean lun nh\u1eefng ng\u01b0\u1eddi dang hi\u1ec7n di\u1ec7n trong c\u00e1i list nh\u1ecf d\u00e0i x\u00f2ng x\u1ecdc trong c\u00e1i IM m\u00e0 qua s\u1ed1ng h\u1eb3n b\u00ean n\u00e0y g\u00f2i! P\u00e9 h\u01b0 qu\u00e1 nha, \u00edt nh\u1ea5t c\u0169ng ph\u1ea3i n\u00f3i 1 ti\u1ebfng ch\u1ee9, ex: ” e ko v\u00e0o IM n\u1eefa, m\u00fan t\u00ecm m th\u00ec v\u00e0o blog m\u1edbi c\u1ee7a e…”. Nh\u01b0ng th\u00f4i, ch\u1eb3ng sao, gi\u1edd chuy\u1ec7n d\u00f3 ko quan tr\u1ecdng g\u00ec c\u1ea3 sau v\u00e0i mu\u01a1i ph\u00fat ng\u1ed3i d\u1ecdc c\u1ea3 d\u1ed1ng blog (hic m\u00ecnh l\u00e0m bi\u1ebfng d\u1ecdc l\u1eafm c\u01a1 m\u00e0…ko hi\u1ec3u n\u1ed5i?…) d\u00f2m m\u00e0 …v\u1eady n\u00e8 …Ch\u1eafc l\u00e0 k\u00ec t\u00edch ch\u1ec9 c\u00f3 Blog’s Na Lu thui =))…Th\u1ebf l\u00e0 r\u00f5 h\u1ebft m\u1ea5y th\u00e1ng nay l\u00e0m g\u00ec r\u00f9i nh\u00e9… Gi\u1edd m\u1edbi th\u1ea5y d\u1ecdc blog c\u1ee7a ng\u01b0\u1eddi ta c\u0169ng vui vui nh\u1ec9, l\u1ea1 \u1ea5y nh\u1ec9! H\u00ecnh nh\u01b0 c\u00f3 c\u00e1i do\u1ea1n n\u00e0o n\u00f3i c\u00f4ng ch\u00faa “cut hair” g\u00f2i m\u1eeb anh ko th\u1ea5y pics n\u00e0o h\u00edt, post post l\u00ean cho anh xem nhe…h\u00f4ng b\u00edt n\u00f3 c\u00f3 “ng\u1ed1 ng\u1ed1” ko v\u1eady ta?

Anh c\u0169ng v\u1eeba ti\u1ec5n bi\u1ec7t c\u00e1i d\u1ea7u 2 m\u00e1i t\u1eeb th\u1eddi c\u1ea5p 3 d\u1ebfn gi\u1edd c\u00e1ch d\u00e2y g\u1ea7n 1 th\u00e1ng g\u00f9i. K\u1ebft qu\u1ea3 c\u1ee7a c\u00e1i d\u1ea7u dinh l\u00e0 …hic hic

– mama & em g\u00e1i:”tr\u1eddi \u01a1i g\u1edbm qu\u00e1 x\u1ea5u t\u1ec7 b\u1ecb kh\u00f9ng r\u00f9i h\u1ea3 ..hix hix…”

– anh trai: “tr\u00f4ng m\u1ea1nh m\u1ebd h\u01a1n d\u00f3!”

c\u00f2n d\u00e1m b\u1ea1n th\u00ec chia 2 phe: gi\u1ed1ng mama&em g\u00e1i: 80%

gi\u1ed1ng anh trai: 19% c\u00f2n l\u1ea1i

1% cu\u1ed1i c\u00f9ng d\u00e0nh cho th\u1eb1ng nicky:” M\u1eb7c k\u1ec7 ng\u01b0\u1eddi ta n\u00f3i…:-“”

Gi\u1edd t\u00f3c n\u00f3 c\u0169ng d\u00e0i ra 1 ch\u00fat g\u00f2i, vu\u1ed1t keo ch\u1eafc t\u1ea1m \u1ed5n

Th\u00e1ng 12 n\u00e0y tin b\u00e3o li\u00ean t\u1ee5c,..nghe d\u00e2u d\u00f3 ng\u01b0\u1eddi ta n\u00f3i VT l\u00fac n\u00e0y gi\u00f3 l\u1edbn l\u1eafm, th\u1ed5i bay nh\u00ecu n\u00f3c nh\u00e0 l\u1eafm r\u00f9i… Lo qu\u00e1, m\u00ecnh c\u0169ng c\u00f3 1 c\u00f4ng ch\u00faa c\u01b0 ng\u1ee5 th\u00e0nh ph\u1ed1 bi\u1ec3n m\u00e0..l\u1ea1i pm IM h\u1ecfi th\u0103m. K\u1ebft qu\u1ea3 v\u1eabn nh\u01b0 m\u1ea5y th\u00e1ng r\u00f9i ko tin t\u1ee9c g\u00ec h\u1ebft…t\u1ef1 h\u1ecfi where’re you,my IDOL princess? Are you OK?

Noel c\u0169ng d\u1ebfn g\u00f2i, h\u00ed h\u00ed m\u1edbi d\u1ecdc xong c\u00e1i blog [N].[O].[E].[L] …. alone ch\u00e3 b\u00edt c\u1ee7a ai n\u1eefa, h\u00edh\u00ed, c\u00f3 ng\u01b0\u1eddi m\u00fan w\u00e0, m\u00fan ng\u1eeb iu m\u00fan \u00f4ng gi\u00e0 noel n\u1eefa k\u00eca…M\u1eafc c\u01b0\u1eddi nh\u1ee9t c\u00e1i ch\u1ed7 \u201c Sao \u0111i ch\u01a1i v\u1ec1 s\u1edbm th\u00eda Lu? \u0110\u1eebng l\u00e0m tao s\u1ee3 !!!\u201d V\u1eady l\u00e0 c\u00f3 di ch\u01a1i g\u00f9i, sung s\u01b0\u1edbng h\u01a1n c\u1ea3 anh g\u00f9i nh\u00e9 24/12 \u1edf nh\u00e0 c\u1ea3 bu\u1ed5i t\u1ed1i online…ch\u00e1n, nh\u1eadn ra tr\u00ean c\u00e1i list IM c\u0169ng c\u00f3 nh\u00ecu ng\u01b0\u1eddi nh\u01b0 m\u00ecnh. T\u1ef1 nh\u1ee7 ko sao 22/12 c\u0169ng wa b\u00ean q8 xem x\u00f3m \u0111\u1ea1o v\u1edbi th\u1eb1ng b\u1ea1n g\u00f9i…V\u1eady l\u00e0 c\u00f3 noel r\u00f9i d\u00f3…c\u00f3 b\u1ea1n r\u00f9i d\u00f3…c\u00f2n \u00f4ng gi\u00e0 noel h\u1eed..anh hok c\u1ea7n d\u00e2u…ngu\u1eddi iu h\u1eef…m\u00ecnh c\u00f2n tr\u1ebb m\u00e0 t\u1eeb t\u1eeb ko c\u1ea7n v\u1ed9i . Nh\u01b0ng h\u00f4m nay th\u00ec anh t\u00ecm dc g\u00f9i..h\u00f4ng ph\u1ea3i \u00f4ng gi\u00e0 noel m\u00e0 l\u00e0 “c\u00f4ng ch\u00faa noel” dang tr\u1ed1n trong c\u00e1i “wonderland” n\u00e0y n\u00e8, c\u00f4ng ch\u00faa tinh ngh\u1ecbch mang c\u00e1i t\u00ean \u1ea5n t\u01b0\u1ee3ng nh\u01b0 l\u1ea7n d\u1ea7u chat v\u1edbi anh v\u1eady:

congchua…:hi

congchua…:chao anh

…nicky:em la ai vay?

…nicky:em ten gi?

congchua..: em ten Na!

……………………

Anh v\u1eabn th\u00edch g\u1ecdi em c\u00e1i t\u00ean Na nh\u01b0 th\u1ebf, c\u00f4ng ch\u00faa nh\u1ecf ngh\u1ecbch ng\u1ee3m d\u00e1ng y\u00eau. Xin l\u1ed7i em nh\u00e9, d\u00e3 ko th\u1ec3 ch\u00fac em gi\u00e1ng sinh vui v\u1ebb, ko c\u00f3 w\u00e0 cho em n\u1eefa… C\u00f2n v\u00e0i ti\u1ebfng n\u1eefa l\u00e0 qua n\u0103m m\u1edbi r\u00f9i,ch\u00fac em 1 n\u0103m m\u1edbi nh\u00ecu l\u00ec x\u00ec nh\u00e9, c\u00f3 th\u00eam nh\u00ecu b\u1ea1n n\u1eefa nh\u00e9, l\u1edbn th\u00eam 1 tu\u1ed5i th\u00ec xinh h\u01a1n 1 ch\u00fat n\u1eefa nh\u00e9 c\u00f4ng ch\u00faa! C\u00e1m \u01a1n em d\u00e3 dem l\u1ea1i vui v\u1ebb cho nh\u1eefng b\u1ea1n b\u00e8 c\u1ee7a em d\u00e3 d\u1ecdc v\u00e0 comment tr\u00ean c\u00e1i “thi\u00ean d\u01b0\u1eddng” nh\u1ecf n\u00e0y c\u1ee7a em..trong d\u00f3 c\u00f3 anh

21 gi\u1edd 30 ng\u00e0y 31/12/2006

Nicky

 

© 2007 – 2009, nicky. All rights reserved.

5 comments

  1. nanie★ Reply

    oá… @_@ có cả hình làm lệnh truy nã lun… oá oá @_@
    uhm cái nì mình tính sang fần wà mừng tuổi, còn kí gọi là lì xì thì chưa giải quyết kekeke …( mà đã Tết đâu ?!? ) Tại anh chưa bik chứ đối với em ngày nào cũng có thể là Tết hết kakakaak 😀 blíu bliu bliu

  2. nanie★ Reply

    em đang đọc lại cái này ^^
    Em hỏi… giờ anh thấy trong này thế nào? Fát hiện em trốn trong này á, em thấy nó thú vị mà, fải hok Nicky heo ngố 😀

Leave a Reply

Your email address will not be published.