Em Độc Thân Em Quyến Rũ – Armanda Ford

Mục đích của cuộc sống này không phải là đi tìm một người bạn đời hoàn hảo,toàn diện hoàn mỹ.Không phải chỉ đơn giản là để duy trì nòi giống.Cũng không phải để đạt được danh vọng hay tiền tài.Mục đích của cuộc sống này là tìm thấy trong chính con người bạn một nơi mà bạn cảm thấy luôn yên bình và lạc quan cho dù ngoài kia cuộc đời có quăng bất cứ thứ gì cản lối bạn đi chăng nữa.

© 2012, nicky. All rights reserved.

1 Comment

  1. Map St Reply

    that dang nguyen rua nhung nguoi nhu the! nhung toi ghet su vun vat! xin cam on!

Leave a Reply

Your email address will not be published.