Gặp Anh Là Điều Mỹ Lệ Đầy Bất Ngờ

Tên truyện : Gặp anh là điều mỹ lệ đầy bất ngờ – 遇见你是我最美丽的意外

Tác giả : Diệp Tử – 叶紫

Thể loại : ngôn tình tiểu thuyết, game online (võng du), hiện đại, HE

Người edit : Viv Thanh

QC: Pil

Nguồn: http://votranhsontrang.livejournal.com/

Văn án:

“Thiên Thiên, gả cho anh đi!”

Ngồi trước máy tính, Diêu Thiên Thiên tay run lên, thiếu chút nữa làm đổ ly nước. Lần đầu tiên trong đời bị người ta cầu hôn, tuy rằng là trong game online “Hiệp cốt nhu tình”, vẫn khiến cô trợn mắt há mồm một hồi lầu.

Trong trò chơi, cô tên là Tâm Hữu Thiên Thiên Kết, là đệ tử phái Tuyết Sơn, cũng là tam tà phái cao thủ của môn giáo, người cầu hôn cô là bạn mới quen hai tháng trước – Tiêu Dao, hai người vốn quyết đấu ở đỉnh Hoa Sơn, đánh xong mới thành bạn bè, sau 1 hồi lại trở thành bạn tâm giao. Diêu Thiên Thiên chậm rãi đánh ra một hàng chữ, đôi mắt to trong lóe sáng tia ranh mãnh.

“Anh là đệ tử Thiếu Lâm, có thể lập gia đình sao?”

“Tại hạ là đệ tử Thiếu Lâm, Thiếu Lâm tự tuy nhiều quy củ, cũng không trở ngại tại hạ lấy vợ sinh con đại sự.”

Link để gặm nhắm: link

Link ebook: .prc | .doc (bản gốc kèm raw)

© 2011, nicky. All rights reserved.

1 Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.