Hoa Hạ Anh Hùng – Đặng Siêu

Song: 华夏英雄 – huá xià yīng xióng – Hoa Hạ Anh Hùng
Singer: 邓超 – Deng Chao – Đặng Siêu
Download:  MP3 | VCLIP
Trans: bukibuki

当一切开始在天

dāng yī qiē kāi shǐ zài tiān

Đương nhất thiết khai thủy tại thiên

Vào ngày mà mọi sự khởi đầu

当万物不再是沉默

dāng wàn wù bù zài shì chén mò

Đương vạn vật bất tái thị trầm mặc

Khi vạn vật thôi không còn trầm mặc

谁给我一个梦

shéi gěi wǒ yī gè mèng

thùy cấp ngã nhất cá mộng

Ai là người cho ta giấc mộng

梦中有一片天空

mèng zhōng yǒu yī piàn tiān kōng

mộng trung hữu nhất phiến thiên không

Trong giấc mộng có một bầu thiên không

告诉我生命的颜色

gào sù wǒ shēng mìng de yán sè

cáo tố ngã sinh mệnh đích nhan sắc

cho ta biết sắc màu của số mệnh

从此告别所有寂寞

cóng cǐ gào bié suǒ yǒu jì mò

tòng thử cáo biệt sở hữu tịch mịch

Từ đây cáo biệt tất cả cô đơn


等待每天日升日落
děng dài měi tiān rì shēng rì luò

đẳng đãi mỗi thiên nhật thăng nhật lạc

Mỗi ngày đợi chờ mặt trời lặn rồi lại mọc

当鲜血掩盖了天

dāng xiān xiě yǎn gài le tiān

đương tiên huyết yểm cái liễu thiên

Khi máu tươi nhuộm thắm bầu trời

当华夏寻找真的英雄

dāng huá xià xún zhǎo zhēn de yīng xióng

đương hoa hạ tầm trảo chân đích anh hung

Khi Hoa Hạ tìm anh hùng chân chính

谁给我一把剑

shéi gěi wǒ yī bǎ jiàn

thùy cấp ngã nhất bả kiếm

Ai là người tặng ta bảo kiếm

剑指向一条出路

jiàn zhǐ xiàng yī tiáo chū lù

kiếm chỉ hướng nhất điều xuất lộ

kiếm chỉ hướng sinh lộ

告诉我要笑着走过

gào sù wǒ yào xiào a zǒu guò

cáo tố ngã yếu tiếu trứ tẩu quá

Cho ta biết phải mỉm cười mà vượt qua

刀剑相约一生

dāo jiàn xiāng yuē yī shēng

đao kiếm tương ước nhất sinh

Đao kiếm ước định một đời

蝴蝶飞不过苍穹

hú dié fēi bú guò cāng qióng

hồ điệp phi bất quá thương khung

hồ điệp không bay khỏi bầu trời

等待流星滑过

děng dài liú xīng huá guò

đẳng đãi lưu tinh hoạt quá

đợi chờ ánh sao băng vút qua

沧海桑田冰泪湖的岸边

cāng hǎi sāng tián bīng lèi hú de àn biān

thương hải tang điền băng lệ hồ đích ngạn biên

Biển xanh dâu bể, hồ lệ hóa băng

无奈刀剑划过

wú nài dāo jiàn huá guò

vô nại đao kiếm hoạch quá

Ta bất lực nhìn đao kiếm lướt qua

伊人留下千年的思念

yī rén liú xià qiān nián de sī niàn

y nhân lưu hạ thiên niên đích tư niệm

Y nhân từ biệt nghìn năm tư niệm


纵然远古天边

zòng rán yuǎn gǔ tiān biān

túng nhiên viễn cổ thiên biên

suốt tận chân trời viễn cổ

谁在歌唱

shéi zài gē chàng

thùy tại ca xướng

Giọng ca ai xướng

纪念遗落一世的缠绵

jì niàn yí luò yī shì de chán mián

kỉ niệm di lạc nhất thế đích triền miên

Lưu lại kỉ niềm triền miên suốt kiếp

凝望的眼神

níng wàng de yǎn shén

ngưng vọng đích nhãn thần

Ánh mắt mong đợi

爱恋

ài liàn

ái luyến
Chân tình

© 2010, nicky. All rights reserved.

2 comments

  1. Bubikuki Reply

    Bài này là 孤单狭客 @ DienAnh.Net dịch lời, có phải bubikuki dịch đâu, trong clip có ghi rõ như thế mà =.=

Leave a Reply

Your email address will not be published.