Kỷ niệm của chúng ta – Lý Nhã Vy

myluckystarsw2


Song: 我们的纪念 – wǒ men de jì niàn – Kỷ niệm của đôi ta
Singer: 李雅微 – Shivia Lee – Lý Nhã Vy
OST: My Lucky Star | Sợi dây chuyền định mệnh
Download:
MP3 | Vclip
Bonus: OST Full All Song

数不清的泪我又哭了好几回

shù bù qīng de lèi wǒ yòu kū le hǎo jǐ huí

sổ bất thanh đích lệ ngã hựu khốc liễu hảo kỉ hồi

Không đếm được bao nhiêu lần nước mắt em rơi


幻化成蝶停留在片落叶

huàn huà chéng dié tíng liú zài zhè piàn luò yè

ảo hóa thành điệp đình lưu tại giá phiến lạc diệp

Giống như hồ điệp lưu lạc trên lá vàng rơi


化的雪埋藏在千年以前

bèi fēng huà de xuě mái cáng zài qiān nián yǐ qián

bị phong hóa đích tuyết mai tàng tại thiên niên dĩ tiền

Hóa rêu phong chôn vùi nghìn năm trong gió tuyết


我用尽一生的思念只等着你出
wǒ yòng jìn yī shēng de sī niàn zhī wéi děng a nǐ chū xiàn

ngã dụng tẫn nhất sinh đích tư niệm chích vi đẳng trứ nhĩ xuất hiện

Chấp nhận tương tư một đời để chờ đợi sự xuất hiện của anh.

忆渐渐落在我身

huí yì jiàn jiàn diāo xiè luò zài wǒ shēn biān

hồi ức tiệm tiệm điêu tạ lạc tại ngã thân biên

Hồi ức cứ dần dần bị lãng quên.


不醒原来的画面

huàn bù xǐng yuán lái huán tiào dòng de huà miàn

hoán bất tỉnh nguyên lai hoàn khiêu động đích họa diện

Kỷ niệm xưa không thể sống lại

我留在回的边缘等一道光线

jiù ràng wǒ liú zài lún huí de biān yuán děng yī dào guāng xiàn

tựu nhượng ngã lưu tại luân hồi đích biên duyên đẳng nhất đạo quang tuyến

Hãy để tình duyên em ở bến luân hồi, chờ đợi một tia sáng hy vọng


某年某月我经说过

kàn jiàn mǒu nián mǒu yuè wǒ men zhī jiān céng jīng shuō guò de yù yán

khán kiến mỗ niên mỗ nguyệt ngã môn chi gian tằng kinh thuyết quá đích dự ngôn

Nhìn lại tháng ngày bên nhau mà chúng ta đã từng thề hẹn.


走你的那瞬

jiù ràng tā dài zǒu nǐ de nà shùn jiān chéng wéi wǒ men de jì niàn

tựu nhượng tha đái tẩu nhĩ đích na thuấn gian thành vi ngã môn đích kỉ niệm

Hãy để thời khắc anh ra đi, trở thành kỷ niệm của đôi ta


发现我的世界曾你的

shéi néng fā xiàn wǒ de shì jiè céng jīng yǒu guò nǐ de liǎn

thùy năng phát hiện ngã đích thế giới tằng kinh hữu quá nhĩ đích kiểm
Liệu có ai nhận ra rằng, trong thế giới của em từng hiện hữu hình bóng anh.


Bài dịch thứ 7 của Nicky

© 2009 – 2011, nicky. All rights reserved.

2 comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.