Đợi đến hoa héo tàn – Trương Học Hữu

thh

 

Song: 我等到花儿也谢了 – wǒ děng dào huā ér yě xiè le – Đợi tới khi hoa héo tàn
Singer: 張學友 – Jacky Cheung – Trương Học Hữu
Download:
chinese ver | vietnamese ver

個人都在問我到底還在等什麼

měi gè rén dōu zài wèn wǒ dào dǐ hái zài děng shén me

mỗi cá nhân đô tại vấn ngã đáo để hoàn tại đẳng thập ma
Mỗi người đều từng hỏi rằng “Liệu tôi rốt cuộc vẫn còn chờ đợi điều gì”?


等到春夏秋冬都過了難道還不

děng dào chūn xià qiū dōng dōu guò le nán dào huán bú gòu

đẳng đáo xuân hạ thu đông đô quá liễu nan đạo hoàn bất cú
Đợi đến khi xuân hạ thu đông trôi qua lẽ nào vẫn chưa đủ sao?


其實是因為我的心有一個缺口

qí shí shì yīn wéi wǒ de xīn yǒu yī gè quē kǒu

kì thật thị nhân vi ngã đích tâm hữu nhất cá khuyết khẩu
Thực ra thì trong tim tôi luôn có một khoảng trống


等待拿走的人把它還給我

děng dài ná zǒu de rén bǎ tā huán gěi wǒ

đẳng đãi nã tẩu đích nhân bả tha hoàn cấp ngã
Và có lẽ đợi chờ người đã tạo nên nó lấp đầy lại


個人都在這種愛情沒有結果

měi gè rén dōu zài shuō zhè zhǒng ài qíng méi yǒu jié guǒ

mỗi cá nhân đô tại thuyết giá chủng ái tình một hữu kết quả
Mỗi người đều từng nói tình yêu như thế sẽ không thể có kết quả


我也知道你永遠都不能愛我

wǒ yě zhī dào nǐ yǒng yuǎn dōu bù néng gòu ài wǒ

ngã dã tri đạo nhĩ vĩnh viễn đô bất năng cú ái ngã
Tôi cũng biết thực ra anh mãi mãi cũng không thể yêu tôi


其實我只是希望你有時想一想我

qí shí wǒ zhī shì xī wàng nǐ yǒu shí xiǎng yī xiǎng wǒ

kì thật ngã chích thị hi vọng nhĩ hữu thì tưởng nhất tưởng ngã
Kỳ thực tôi cũng chỉ hy vọng anh có thể nhớ đến tôi dù chỉ 1 lần


你卻已經漸漸漸漸什麼都不再

nǐ què yǐ jīng jiàn jiàn jiàn jiàn shén me dōu bù zài shuō

nhĩ khước dĩ kinh tiệm tiệm tiệm tiệm thập ma đô bất tái thuyết
Nhưng ngược lại, đáp lại điều đó là sự im lặng vô tận của anh


我睡不著的時候會不會有人陪著我

wǒ shuì bù a de shí hòu huì bù huì yǒu rén péi a wǒ

ngã thụy bất trứ đích thì hậu hội bất hội hữu nhân bồi trứ ngã
Thời khắc mất ngủ liệu rằng ai sẽ ở bên cạnh tôi


我難過的時候會不會有人安慰我

wǒ nán guò de shí hòu huì bù huì yǒu rén ān wèi wǒ

ngã nan quá đích thì hậu hội bất hội hữu nhân an úy ngã
Những lúc tôi đau buồn sẽ có ai bên cạnh an ủi


我想話的時候會不會有人瞭解我

wǒ xiǎng shuō huà de shí hòu huì bù huì yǒu rén liǎo jiě wǒ

ngã tưởng thuyết thoại đích thì hậu hội bất hội hữu nhân liệu giải ngã
Những khi tôi muốn trò chuyện, ai sẽ là người có thể hiểu tôi


我忘不了你的時候你會不會來疼我

wǒ wàng bù le nǐ de shí hòu nǐ huì bù huì lái téng wǒ

ngã vong bất liễu nhĩ đích thì hậu nhĩ hội bất hội lai đông ngã
Tôi không thể quên được những khảonh thời gian anh bên cạnh


你知不知道你知不知道我等到花兒也謝了

nǐ zhī bù zhī dào nǐ zhī bù zhī dào wǒ děng dào huā ér yě xiè le

nhĩ tri bất tri đạo nhĩ tri bất tri đạo ngã đẳng đáo hoa nhi dã tạ liễu
Anh biết hay không rằng em đợi chờ anh cho đến khi hoa cũng héo tàn


你知不知道你知不知道我等到花兒也謝了

nǐ zhī bù zhī dào nǐ zhī bù zhī dào wǒ děng dào huā ér yě xiè le

nhĩ tri bất tri đạo nhĩ tri bất tri đạo ngã đẳng đáo hoa nhi dã tạ liễu

Anh biết hay không rằng em đợi chờ anh cho đến khi hoa cũng héo tàn

 

Trans by Ngoc Chung

© 2009 – 2011, nicky. All rights reserved.

Leave a Reply

Your email address will not be published.