Lạc Hoa – Lâm Tâm Như

Song: 落花 – luò huā – Lạc Hoa
Singer: 林心如 – Rubi Lin – Lâm Tâm Như
OST: 美人心计 – Schemes of a Beauty 2010 – Mỹ Nhân Tâm Kế
Download:
MP3 | VCLIP (DAN)

花开的时候最珍贵花落了就枯萎

huā kāi de shí hòu zuì zhēn guì huā luò le jiù kū wěi

Hoa khai đích thì hậu tối trân quý hoa lạc liễu tựu khô nuy

Hoa khai nở chính là thời khắc đáng trân trọng nhất, hoa rơi là hoa đã úa tàn
错过了花期花怪谁花需要人安慰
cuò guò le huā qī huā guài shéi huā xū yào rén ān wèi

Thác quá liễu hoa kỳ hoa quái thùy hoa nhu yếu nhân an úy

Trách ai đã bỏ lỡ thời khắc hoa đẹp nhất, hoa cũng cần có người an ủi
一 生要哭多少回才能不流泪

shēng yào kū duō shǎo huí cái néng bù liú lèi

Nhất sinh yếu khốc đa thiểu hồi tài năng bất lưu lệ

Đời này phải khóc bao nhiêu nữa mới khô lệ?
一生要流多少泪才能不心碎

yī shēng yào liú duō shǎo lèi cái néng bù xīn suì

Nhất sinh yếu lưu đa thiểu lệ tài năng bất tâm toái

Kiếp này còn phải rơi bao nhiêu lệ nữa mới hết thương tâm
我眼角眉梢的憔悴没有人看得会

wǒ yǎn jiǎo méi shāo de qiáo cuì méi yǒu rén kàn de huì

Ngã nhãn giác mi sao đích tiều tụy một hữu nhân khán đắc hội

Ai có thể nhìn thấy nét tiều tụy ẩn sau khóe mi này
当初的誓言太完美像落花满天飞

dāng chū de shì yán tài wán měi xiàng luò huā mǎn tiān fēi

Đương sơ đích thệ ngôn thái hoàn mỹ tượng lạc hoa mãn thiên phi
Lời thề xưa ấy quá mỹ lệ tựa như hoa rơi rơi ngập trời
冷冷的夜里北风吹找不到人安慰

lěng lěng de yè lǐ běi fēng chuī zhǎo bù dào rén ān wèi

Lãnh lãnh đích dạ lý bắc phong xuy hoa bất đáo nhân an úy

Đón gió bắc giữa đêm lạnh, hoa không tìm được người chia sẽ
当初的誓言太完美让相思化成灰
dāng chū de shì yán tài wán měi ràng xiāng sī huà chéng huī

Đương sơ đích thệ ngôn thái hoàn mỹ nhượng tương tư hóa thành hôi

Lời thề xưa quá mỹ lệ khiến tương tư hóa thành tro bụi
一 生要干多少杯才能不喝醉

shēng yào gān duō shǎo bēi cái néng bù hē zuì

Nhất sinh yếu kiền đa thiểu bôi tài năng bất hát túy

Đời này phải uống bao nhiêu chén mới say?
一生要醉多少回才能不怕黑

yī shēng yào zuì duō shǎo huí cái néng bù pà hēi

Nhất sinh yếu túy đa thiểu hồi tài năng bất phạ hắc

Kiếp này phải say bao nhiêu mới thôi u tối

我眼角眉梢的憔悴没有人看得会

wǒ yǎn jiǎo méi shāo de qiáo cuì méi yǒu rén kàn de huì

Ngã nhãn giác mi sao đích tiều tụy một hữu nhân khán đắc hội

Ai có thể nhìn thấy nét tiều tụy ẩn sau khóe mi này
当初的誓言太完美像落花满天飞

dāng chū de shì yán tài wán měi xiàng luò huā mǎn tiān fēi

Đương sơ đích thệ ngôn thái hoàn mỹ tượng lạc hoa mãn thiên phi

Lời thề xưa quá mỹ lệ tựa như hoa rơi rơi ngập trời
冷冷的夜里北风吹找不到人安慰

lěng lěng de yè lǐ běi fēng chuī zhǎo bù dào rén ān wèi

Lãnh lãnh đích dạ lý bắc phong xuy hoa bất đáo nhân an úy

Đón gió bắc giữa đêm lạnh, hoa không tìm được người chia sẽ

当初的誓言太完美让相思化成灰

dāng chū de shì yán tài wán měi ràng xiāng sī huà chéng huī

Đương sơ đích thệ ngôn thái hoàn mỹ nhượng tương tư hóa thành hôi

Lời thề xưa ấy quá mỹ lệ khiến tương tư hóa thành tro bụi
冷冷的夜 里北风吹找不到人安慰

lěng lěng de yè lǐ běi fēng chuī zhǎo bù dào rén ān wèi

Lãnh lãnh đích dạ lý bắc phong xuy hoa bất đáo nhân an úy

Đón gió bắc giữa đêm lạnh, hoa không tìm được người chia sẽ
当初的誓言太完美让相思化成灰

dāng chū de shì yán tài wán měi ràng xiāng sī huà chéng huī

Đương sơ đích thệ ngôn thái hoàn mỹ nhượng tương tư hóa thành hôi

Lời thề xưa ấy quá mỹ lệ khiến tương tư hóa thành tro bụi

花开的时候最珍贵花落了就枯萎

huā kāi de shí hòu zuì zhēn guì huā luò le jiù kū wěi

Hoa khai đích thì hậu tối trân quý hoa lạc liễu tựu khô nuy

Hoa khai nở chính là thời khắc đáng trân trọng nhất, hoa rơi là hoa đã úa tàn
错过了花期花怪谁花需要人安慰

cuò guò le huā qī huā guài shéi huā xū yào rén ān wèi

Thác quá liễu hoa kỳ hoa quái thùy hoa nhu yếu nhân an úy

Trách ai đã bỏ lỡ thời khắc hoa đẹp nhất, hoa cũng cần có người an ủi

Bài dịch thứ 50

© 2010 – 2011, nicky. All rights reserved.

3 comments

 1. minhthuy Reply

  dù có hết đời này,kiếp này,lệ vẫn rơi…..vì quá khứ đã từng tồn tại…làm quặn đau ta mãi
  dù có uông hết rượu trên nhân gian…đời này vẫn u tối…rượu tình có khi nào tỉnh đâu
  hoa rơi là hoa đã úa tàn
  nhưng cây còn đấy…..ai chắc là hoa ko thể nở đẹp hơn
  ai có thể?……………………..

Leave a Reply

Your email address will not be published.