Tiếu Ngạo Giang Hồ Lộ – Phong Ảnh Nhi

Song: 笑傲江湖路 – xiào ào jiāng hú lù – Tiếu ngạo giang hồ lộ
Singer: 枫影儿 – fēng yǐng ér – Phong Ảnh Nhi
Gamesong: 笑傲江湖路 OL – Tiếu ngạo giang hồ Online
Download:
MP3 | HD CLip1 | HD Clip2

风狂剑寒 世事付笑谈

fēng kuáng jiàn hán shì shì fù xiào tán

Phong cuồng kiếm hàn thế sự phó tiếu đàm

Mặc cho nhân thế đàm tiếu

相依相伴 生死与共患难

xiāng yī xiāng bàn shēng sǐ yǔ gòng huàn nàn

Tương y tương bạn sinh tử dữ cộng hoạn nan

Chỉ cần đồng sinh cộng tử, bầu bạn với hàn kiếm uy phong

年少莫管有几分轻狂

nián shǎo mò guǎn yǒu jǐ fēn qīng kuáng

Niên thiểu mạc quản hữu kỷ phân khinh cuồng

Thuở thiếu niên không vướng bận nên đôi phần cuồng ngạo

对酒当歌望江湖茫茫

duì jiǔ dāng gē wàng jiāng hú máng máng

Đối tửu đương ca vọng giang hồ mang mang

Đàn ca đối ẩm vọng giang hồ mênh mông

沧海变日月转 依然是英雄胆量

cāng hǎi biàn rì yuè zhuǎn yī rán shì yīng xióng dǎn liàng

Thương hải biến nhật nguyệt chuyển y nhiên thị anh hùng đảm lượng

Khí phách anh hùng khiến biển xanh biến đổi nhật nguyệt chuyển dời

黑与白的界限到底会有多长

hēi yǔ bái de jiè xiàn dào dǐ huì yǒu duō cháng

Hắc dữ bạch đích giới hạn đáo để hội hữu đa trường

Ranh giới chính tà thật khó phân minh

江山如旧名利事匆匆去

jiāng shān rú jiù míng lì shì cōng cōng qù

Giang sơn như cựu danh lợi sự thông thông khứ

Giang sơn vẫn thế nhưng lợi danh đã không màng

美人如玉伴身边情相许

měi rén rú yù bàn shēn biān qíng xiāng xǔ

Mỹ nhân như ngọc bạn thân biên tình tương hứa

Tình đã trao, kề bên luôn có mỹ nhân bầu bạn

仰天笑肝胆侠义

yǎng tiān xiào gān dǎn xiá yì

Ngưỡng thiên tiếu can đảm hiệp nghĩa

Nhìn trời cao, cười trung can nghĩa đảm

风满襟去留随心

fēng mǎn jīn qù liú suí xīn

Phong mãn khâm khứ lưu tùy tâm

Thanh y phất gió, đi hay ở tùy tâm

天地换任我痴狂意

tiān dì huàn rèn wǒ chī kuáng yì

Thiên địa hoán nhâm ngã si cuồng ý

Mặc ta ý niệm si cuồng, thiên địa chuyển dời

笑傲江湖路

xiào ào jiāng hú lù

Tiếu ngạo giang hồ lộ

Ngao du tiếu ngạo giang hồ

快意恩仇 纷乱几时休

kuài yì ēn chóu fēn luàn jǐ shí xiū

Khoái ý ân cừu phân loạn kỷ thì hưu

Mặc cho ân oán cứ mãi phân tranh

万世千秋 浮名总参不透

wàn shì qiān qiū fú míng zǒng cān bù tòu

Vạn thế thiên thu phù danh tổng tham bất thấu

Vạn thế thiên thu, hư danh chỉ là phù du

是缘是劫把沧桑看遍

shì yuán shì jié bǎ cāng sāng kàn biàn

Thị duyến thị kiếp bả thương tang khán biến

Là duyên là nợ làm sao tránh được tang thương

风花雪月都留在心间

fēng huā xuě yuè dōu liú zài xīn jiān

Phong hoa tuyết nguyệt đô lưu tại tâm gian

Phong hoa tuyết nguyệt là ở trong tim

沧海变日月转 依然是英雄胆量

cāng hǎi biàn rì yuè zhuǎn yī rán shì yīng xióng dǎn liàng

Thương hải biến nhật nguyệt chuyển y nhiên thị anh hùng đảm lượng

Khí phách anh hùng khiến biển xanh biến đổi nhật nguyệt chuyển dời

黑与白的界限到底会有多长

hēi yǔ bái de jiè xiàn dào dǐ huì yǒu duō cháng

Hắc dữ bạch đích giới hạn đáo để hội hữu đa trường

Ranh giới chính tà thật khó phân minh

江山如旧名利事匆匆去

jiāng shān rú jiù míng lì shì cōng cōng qù

Giang sơn như cựu danh lợi sự thông thông khứ

Giang sơn vẫn thế nhưng lợi danh đã không màng

美人如玉伴身边情相许

měi rén rú yù bàn shēn biān qíng xiāng xǔ

Mỹ nhân như ngọc bạn thân biên tình tương hứa

Tình đã trao, kề bên luôn có mỹ nhân bầu bạn

仰天笑肝胆侠义

yǎng tiān xiào gān dǎn xiá yì

Ngưỡng thiên tiếu can đảm hiệp nghĩa

Nhìn trời cao, cười trung can nghĩa đảm

风满襟去留随心

fēng mǎn jīn qù liú suí xīn

Phong mãn khâm khứ lưu tùy tâm

Thanh y phất gió, đi hay ở tùy tâm

天地换任我痴狂意

tiān dì huàn rèn wǒ chī kuáng yì

Thiên địa hoán nhâm ngã si cuồng ý

Mặc ta ý niệm si cuồng, thiên địa chuyển dời

江山如旧名利事匆匆去

jiāng shān rú jiù míng lì shì cōng cōng qù

Giang sơn như cựu danh lợi sự thông thông khứ

Giang sơn vẫn thế nhưng lợi danh đã không màng

美人如玉伴身边情相许

měi rén rú yù bàn shēn biān qíng xiāng xǔ

Mỹ nhân như ngọc bạn thân biên tình tương hứa

Tình đã trao, kề bên luôn có mỹ nhân bầu bạn

仰天笑肝胆侠义

yǎng tiān xiào gān dǎn xiá yì

Ngưỡng thiên tiếu can đảm hiệp nghĩa

Nhìn trời cao, cười trung can nghĩa đảm

风满襟去留随心

fēng mǎn jīn qù liú suí xīn

Phong mãn khâm khứ lưu tùy tâm

Thanh y phất gió, đi hay ở tùy tâm

天地换任我痴狂意

tiān dì huàn rèn wǒ chī kuáng yì

Thiên địa hoán nhâm ngã si cuồng ý

Mặc ta ý niệm si cuồng, thiên địa chuyển dời

Bài dịch thứ 49

© 2010 – 2011, nicky. All rights reserved.

2 comments

  1. shelter Reply

    bài này cũng khá, nhưng lại lồng 1 đoạn của thương hải thanh nhất tiếu vào giữa, hơi lạc lạc thế nào

Leave a Reply

Your email address will not be published.