Lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau đại loại là thế này

我们第一次见面大概是这样的

Tác giả: Bạch Thủy Chử Kê Đản*

link: http://phonglamlactuyet.wordpress.com
Người dịch: Phong

Giới thiệu nội dung:

Anh ta lái xe đâm vào tôi khiến tôi lộn nhào…
Tôi bò dậy dùng gót giày đập cho xe anh ta lõm xuống…
Anh ta mắng tôi qua đường không có chút đạo đức công cộng nào.

Tôi mắng anh ta lái xe nhanh vậy để vội đi ăn cứt chó à…
Tôi đập xe anh ta, anh ta mắng tôi đanh đá! Tôi mắng anh ta là tội phạm giết người.
Sau đó cả hai tức giận đường ai nấy đi.
Năm đó tôi 26, anh ta 32.

Download

© 2011, nicky. All rights reserved.

Leave a Reply

Your email address will not be published.