Tuyết Mãn Thiên Sơn – Thương Nguyệt

 Nhân sinh đáo xử tri hà tự, kháp tự phi hồng đạp tuyết nê.
Nê thượng ngẫu nhiên lưu chỉ trảo, hồng phi na phục kế đông tây

Download ebook

© 2011, nicky. All rights reserved.

2 comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.