Nguyệt Mãn Tây Lâu

4156

Nhạc: 月满西楼 – You Man Xi Lou – Nguyệt Mãn Tây Lâu
Phổ từ thơ: 一剪梅 – Yi Jian Mei – Nhất Tiễn Mai (của nhà thơ Lý Thanh Chiếu)
Download: version 1 | version 2

月满西楼 – 安雯 ( Nguyệt Mãn Tây Lâu – An Văn)

 

月满西楼 – 童丽 (Nguyệt Mãn Tây Lâu – Đồng Lệ)

一剪梅
紅藕香殘玉簟秋,
輕解羅裳,
獨上蘭舟。
雲中誰寄錦書來?
雁字回時,
月滿西樓。
花自飄零水自流,
一種相思,
兩處閑愁。
此情無計可消除,
眉頭,
却上心頭。

Ji Jian Mei

hong ou xiang can yu dian qiu,
qing jie luo chang,
du shang lan zhou。
yun zhong shei ji jin shu lai?
yan zi hui shi,
yue man xi lou。

hua zi piao ling shui zi liu,
yi zhong xiang si,
liang chu xian chou。
ci qing wu ji ke xiao chu,
cai xia mei tou,
que shang xin tou

Nhất Tiễn Mai

Hồng ngẫu hương tàn ngọc điệm thu,
Khinh giải la thường,
Độc thướng lan chu.
Vân trung thuỳ ký cẩm thư lai?
Nhạn tự hồi thì,
Nguyệt mãn tây lâu.

Hoa tự phiêu linh thuỷ tự lưu,
Nhất chủng tương tư,
Lưỡng xứ nhàn sầu.
Thử tình vô kế khả tiêu trừ,
Tài há my đầu,
Khước thướng tâm đầu.

Nhất Tiễn Mai (Bẻ cành mai)

Mùi hương của ngó sen hồng nhạt như đệm ngọc mùa thu
Khẽ buông xiêm áo the
Một mình lên thuyền lan
Thư gấm trong mây ai gửi đến
Khi chiếc nhạn bay trở về
Trăng đã sáng đầy lầu tây.

Hoa tự phiêu lãng, nước tự trôi
Một mối tương tư
Hai chốn ưu sầu
Tình này không cách gì để tiêu trừ
(Nỗi sầu) vừa mới thoáng lên mi
Thì đã nhói vào trong lòng rồi.

(P/S: Thanks Ankarus đã dịch bài này)

© 2009 – 2012, nicky. All rights reserved.

1 Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.