What Are Words – Chris Medina

Link1 | Link2

Anywhere you are, I am near
Bất cứ nơi nào có em, anh luôn kề bên

Anywhere you go, I’ll be there
Bất cứ nơi nào em đi, anh sẽ đến đó

Anytime you whisper my name, you’ll see
Bất cứ lúc nào em gọi thầm tên anh, em sẽ thấy

How every single promise I keep
Anh sẽ giữ từng lời hứa một, như thế nào…

Cuz what kind of guy would I be
Bởi vì, anh sẽ là người như thế nào chứ

If I was to leave when you need me most
Nếu anh rời khỏi, khi em cần anh nhất
.

What are words
Những từ ngữ đó là gì

If you really don’t mean them
Nếu thực sự bạn không có ý định sẽ giữ chúng

When you say them
Khi bạn nói ra

What are words
Những từ ngữ đó là gì

If they’re only for good times
Nếu nó chỉ được nói ra trong những phút giây ngọt ngào

Then they don’t
Sau đó…không còn nữa…

When it’s love
Khi đó là tình yêu

Yeah, you say them out loud
Yeah, bạn nói vang chúng

Those words, They never go away
Những từ đó, sẽ không bao giờ mất đi

They live on, even when we’re gone
Chúng sẽ sống mãi, ngay cả khi chúng ta không còn
.

And I know an angel was sent just for me
Và tôi biết, một thiên thần vừa được gửi đến tôi

And I know I’m meant to be where I am
Và tôi biết, tôi có ý nghĩa khi tôi đang

And I’m gonna be
Và sẽ..

Standing right beside her tonight
Đứng cạnh cô ấy tối hôm nay

-And I’m gonna be by your side
Anh sẽ luôn bên cạnh em

I would never leave when she needs me most
Tôi sẽ không bao giờ rời khỏi khi cô ấy cần tôi nhất..

.
What are words
Những từ ngữ đó là gì

If you really don’t mean them
Nếu thực sự bạn không có ý định sẽ giữ chúng

When you say them
Khi bạn nói ra

What are words
Những từ ngữ đó là gì

If they’re only for good times
Nếu nó chỉ được nói ra trong những phút giây ngọt ngào

Then they don’t
Sau đó…không còn nữa…

When it’s love
Khi đó là tình yêu

Yeah, you say them out loud
Oh, bạn nói vang chúng

Those words, They never go away
Những từ đó, sẽ không bao giờ biến mất

They live on, even when we’re gone
Chúng sẽ sống mãi, ngay cả khi chúng ta không còn

.

Anywhere you are, I am near
Bất cứ nơi nào có em, anh luôn kề bên

Anywhere you go, I’ll be there
Bất cứ nơi nào em đi, anh sẽ đến đó

And I’m gonna be here forever more
Và, anh sẽ ở đây, mãi mãi

Every single promise I keep
Giữ từng lời hứa một

Cuz what kind of guy would I be
Bởi vì, anh sẽ là người thế nào chứ

If I was to leave when you need me most
Nếu anh rời đi, khi em cần anh nhất…

.

I’m forever keeping my angel close
Tôi sẽ giữ mãi mãi thiên thần gần bên mình

© 2011, nicky. All rights reserved.

3 comments

  1. Njn Reply

    1 bài hát hay, nhưng sao tận giờ này tên heo biến thái mới post lên cho mọi người nghe nhỉ?

  2. xzxz Reply

    Và tìm hiểu kĩ về chuyện của tác giả thì nghe còn thấm hơn 🙁

Leave a Reply

Your email address will not be published.