31/12/2010

Hết năm rồi, tổng kết lại nào.5 tháng ở nơi này rồi, vẫn ổn. 1 năm cho quá nhiều thay đổi, không dựa vào gd ta vẫn sống dc, tự lập tự lo được.Năm nay mình làm được nhiều thứ lắm rồi, chỉ có mỗi 1 việc thì vẫn thế, đi đâu cũng thế, như 1 quỹ đạo ko thay đổi được. Ta nhớ SG, HN này đến giờ vẫn chẳng có gì cho ta lưu luyến cả. Khi nào đạt được hết mục tiêu đặt ra ta sẽ trở về…Bon chen hay an phận? tình cảm hay vô tình? Thế nào cho tốt đây :))

© 2010, nicky. All rights reserved.

Leave a Reply

Your email address will not be published.