Ai chạm vào dây đàn của tôi

090503223412-922-14

 

Song: 谁动了我的琴弦 – shéi dòng le wǒ de qín xián huàn – Ai chạm vào dây đàn của tôi
Singer: 周笔畅- BiBi Zhou – Châu Bút Sướng
Download:
MP3

 

 

谁动了我的琴弦我到窗前

shéi dòng le wǒ de qín xián huàn wǒ dào chuāng qián

thùy động liễu ngã đích cầm huyền hoán ngã đáo song tiền 

Ai chạm vào dây đàn của tôi bên song cửa

 

流水浮舟你在深夜的那一 

liú shuǐ fú zhōu nǐ zài shēn yè de nà yī biān

lưu thủy phù chu nhĩ tại thâm dạ đích na nhất biên

Nước chảy thuyền trôi, đêm cô tịch, người nơi bến khác

 

倚着我的琴枕梦尽夜 

shéi yǐ a wǒ de qín zhěn mèng jìn yè mǎn yuè

thùy ỷ trứ ngã đích cầm chẩm mộng tẫn dạ mãn nguyệt 

Ai nghe tiếng đàn tôi trong giấc mộng đêm trăng

 

各自两只能做蝴蝶 

huán yǐ wéi gè zì liǎng biān zhī néng zuò hú dié

hoàn dĩ vi các tự lưỡng biên chích năng tố hồ điệp 

Chỉ có thể làm hồ điệp lẽ đôi.

 

谁让你我静似月 

shéi ràng nǐ wǒ jìng sì yuè

thùy nhượng nhĩ ngã tĩnh tự nguyệt 

Ai cùng tôi thưởng nguyệt

 

只能在心里默念

zhī néng zài xīn lǐ mò niàn

chích năng tại tâm lí mặc niệm

Ai là người trong mộng

 

檐下燕替我到你身

yán xià yàn tì wǒ fēi dào nǐ shēn biān

diêm hạ yến thế ngã phi đáo nhĩ thân biên

Ai có thể cùng tôi bay lượn

 

谁让你我静似月

shéi ràng nǐ wǒ jìng sì yuè

thùy nhượng nhĩ ngã tĩnh tự nguyệt

Ai cùng tôi thưởng nguyệt

 

各自孤单错弄弦

gè zì gū dān cuò nòng xián

các tự cô đơn thác lộng huyền

Tiếng đàn tôi lỗi nhịp

 

吹的帘落月人不眠

fēng chuī de lián luò jiàn yuè rén bù mián

phong xuy đích liêm lạc kiến nguyệt nhân bất miên

Gió thổi rèm rơi, thưởng nguyệt người mất ngủ

 

谁动了我的琴弦我到窗前

shéi dòng le wǒ de qín xián huàn wǒ dào chuāng qián

thùy động liễu ngã đích cầm huyền hoán ngã đáo song tiền

Ai chạm vào dây đàn của tôi bên song cửa

 

流水浮舟你在深夜的那一

liú shuǐ fú zhōu nǐ zài shēn yè de nà yī biān

lưu thủy phù chu nhĩ tại thâm dạ đích na nhất biên

Nước chảy thuyền trôi, đêm cô tịch, người nơi bến khác

 

倚着我的琴枕梦尽夜

shéi yǐ a wǒ de qín zhěn mèng jìn yè mǎn yuè

thùy ỷ trứ ngã đích cầm chẩm mộng tẫn dạ mãn nguyệt

Ai nghe tiếng đàn tôi trong giấc mộng đêm trăng

 

各自两只能做蝴蝶

huán yǐ wéi gè zì liǎng biān zhī néng zuò hú dié

hoàn dĩ vi các tự lưỡng biên chích năng tố hồ điệp

Chỉ có thể làm hồ điệp lẽ đôi.

 

谁动了我的那根弦

shéi dòng le wǒ de nà gēn xián

thùy động liễu ngã đích na căn huyền
Ai chạm vào dây đàn của tôi

 

将要度的湖面

jiāng yào dù guò de hú miàn

tương yếu độ quá đích hồ diện

Khẽ lay động mặt hồ

 

难预料将来的深浅

nán yù liào yù liào jiāng lái de shēn qiǎn

nan dự liêu dự liêu tương lai đích thâm thiển

Khó đoán được nông sâu

 

谁让了我的弦

shéi ràng nǐ dòng le wǒ de xián

thùy nhượng nhĩ động liễu ngã đích huyền

Ai cho anh chạm vào dây đàn của tôi

 

次一遍又一遍

zhè cì yī biàn yòu yī biàn

giá thứ nhất biến hựu nhất biến

Hết lần này đến lần khác

 

醒了人影孤嵌入夜

huàn xǐng le rén yǐng gū dān qiān rù yè

hoán tỉnh liễu nhân ảnh cô đơn khảm nhập dạ

Tỉnh giấc, đêm vắng lặng, lòng cô đơn

 

谁让你我静似月

shéi ràng nǐ wǒ jìng sì yuè

thùy nhượng nhĩ ngã tĩnh tự nguyệt

Ai nói với anh tôi thích thưởng nguyệt


只能在心里默念

zhī néng zài xīn lǐ mò niàn

chích năng tại tâm lí mặc niệm

Chỉ là do tương tư trong lòng


檐下燕替我到你身

yán xià yàn tì wǒ fēi dào nǐ shēn biān

diêm hạ yến thế ngã phi đáo nhĩ thân biên

Như chim én dưới mái hiên, tôi cùng anh bay lượn


谁让你我静似月

shéi ràng nǐ wǒ jìng sì yuè

thùy nhượng nhĩ ngã tĩnh tự nguyệt

Ai nói với anh tôi thích thưởng nguyệt


各自孤单错弄弦

gè zì gū dān cuò nòng xián

các tự cô đơn thác lộng huyền

Cô đơn như cung đàn lỗi nhịp


吹的帘落月人不眠

fēng chuī de lián luò jiàn yuè rén bù mián

phong xuy đích liêm lạc kiến nguyệt nhân bất miên

Gió thổi rèm rơi, thưởng nguyệt người mất ngủ

 

© 2009, nicky. All rights reserved.

1 Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.