[Album] Jay Chou – Capricorn 魔杰座

1. 魔杰座 – Ma Kiệt Tọa
2. 女儿红 – Nữ nhi hồng
3. 东方之殿 – Đông phương chi điện
4. 红楼梦中 – Trong Hồng lâu mộng
5. 失恋的青蛙 – Chàng ếch thất tình
6. 失落非主流 – Thất lạc phi trào lưu
7. 从新爱 – Từ tình yêu mới
8. 大灌蓝 – Đại Quán lâm
9. 达芬奇的画布 – Tranh của Da Vinci
10. 小丑 – Thằng Hề
11. 稻香 – Hương lúa

Download vol9 (320Kbs)

Demo:

© 2008 – 2009, nicky. All rights reserved.

3 comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.