Bay cùng giấc mộng – Lê Minh ft Trần Tuệ Lâm

Song: 随梦而飞 – Bay Cùng Giấc Mộng

Singer: Leon Lai ft Kelly Cheng – Lê Minh ft Trần Tuệ Lâm

OST: Giang sơn mỹ nhân

Download: link1 | link2 | link3 | link 4

随梦而飞

wǒ huì rěn shòu suǒ wèi gū dān què bù néng
Leon:我会忍受所谓孤单 却不能
ràng nǐ chéng shòu kǔ nàn
让你承受苦难
dàn yuàn nǐ néng duì nǐ mìng yùn fǎn kàng
但愿你能对你命运反抗
fàng xià nǐ nà chén chóng xíng náng
放下你那沉重行囊
wǒ hé cháng xǐ huān dài a shāng chéng
Kelly: 我何尝喜欢带著伤 成
zhǎng chéng jiù tā rén duì wǒ qī wàng
长 成就他人对我期望
shéi zài hū liú fāng
Leon:谁在乎流芳
hé chàng shéi yuàn yì cuò guò nián shǎo qīng
合唱:谁愿意错过年少轻
kuáng

yī yǒng bào jiù dì lǎo yī wěn jiù tiān
Kelly: *一拥抱就地老一吻就天
huāng

xiàng huó zài fàng qì rén jiān de tiān
Leon: 像活在放弃人间的天
shàng rén jiān tiān táng wú qióng wú
上 Kelly: 人间天堂 Leon: 无穷无
jìn jiāng shān
尽江山
cóng lái méi yǒu nà me hǎo kàn
Kelly:  从来没有那么好看
hé chàng míng tiān hái yǒu shén me yào dǎ suàn
合唱: 明天还有什么要打算
nǐ dài wǒ fēi wǒ fēi wǒ fēi dài gěi
Kelly:  你带我飞 我飞 我飞  带给
wǒ huó a de zī wèi
我活著的滋味
wàng diào shāng bēi suí fēng ér fēi
Leon: 忘掉伤悲随风而飞
měi yī miǎo xiàng guò le yī bèi
每一秒像过了一辈
yī qù bù huí de fēi a fēi zhè jiù shì
Kelly: 一去不回的飞啊飞  这就是
wǒ men de bǎo lěi
我们的堡垒
shén me yě wú suǒ wèi
Leon: 什么也无所谓
hé chàng rén shēng nán de yī cì yuè guǐ shì nǐ
合唱: 人生难得一次越轨 是你
gào sù wǒ shì shéi shéi huán huì fǎn duì
告诉我是谁 (谁还会反对)*
wǒ bù huāng bù máng bù tóu xiáng
Leon:我不慌不忙不投降
wǒ yě yī yàng níng yuàn suí nǐ liú làng
Kelly: 我也一样 宁愿随你流浪
hé chàng shì jiè rú hé fēn luàn yě bù huì yǒu
合唱:世界如何纷乱 也不会有
sǔn ài de lì liàng
损爱的力量

Lời dịch:

Bay theo giấc mơ

Anh dù phải chịu đựng thứ cảm giác gọi là cô đơn
Cũng không thể để cho em phải chịu đựng nỗi đau
Anh mong em sẽ chống lại số mệnh của mình
Để có thể bỏ xuống những gánh nặng trong hành trình của em
Em đâu có muốn phải đem theo đau khổ để trưởng thành
Nhưng những người khác kỳ vọng vào em
Ai quan tâm đến được lưu danh sử sách
Ai lại muốn từ bỏ tuổi trẻ với nhiệt huyết thanh xuân

Một cái ôm dài lâu như đất, một nụ hôn cũng khiến ông trời cũng già nua
Giống như được sống nơi thiên đường từ bỏ nhân gian
Giang sơn vô cùng vô tận
Chưa bao giờ đẹp đến như vậy
Ngày mai cần gì phải tính toán chi nữa

Anh đưa em bay, bay đi mãi
mang đến cho em hương vị như được sống
Quên đi bi thương để bay theo cùng gió
Mỗi một phút như được sống một đời
Bay bay đi, không bao giờ trở lại
đây sẽ là thành lũy của chúng ta
cái gì cũng không quan trọng nữa
đời người mấy khi được vượt qua giới hạn
Chính em đã nói cho anh biết mình là ai
chẳng có ai lại còn phản đối

Anh sẽ không hoang mang, sẽ không đầu hàng
Và em cũng thế, nguyện được cùng anh phiêu bạt
cho dù thế giới này có hỗn loạn thế nào
Cũng không thể làm tỏn hại được sức mạnh của tình yêu

© 2008 – 2009, nicky. All rights reserved.

Leave a Reply

Your email address will not be published.