Buc minh

buc minh qua di……………………………………………….dung la may thang an com nha nuoc, tien dan nuoi ma viec cho dan lam hoai ko xong, muon chui the wa……….hen hoai buc ca minh…..muon dien len qua!

© 2007 – 2009, nicky. All rights reserved.

10 comments

  1. Ny Reply

    chiện gì mà ghê thía… mí thằng nhà nước thì nói làm gì…nói thêm bực…

Leave a Reply

Your email address will not be published.