Cảm ơn tình em – Tạ Đình Phong

Song: 谢谢你的爱 1999 – Xie Xie Ni De Ai – Cảm ơn tình em
Singer: 謝霆鋒 – Nicholas Tse – Tạ Đình Phong
Download:
chinesever | vietnamese ver | VCLIP

见别说不会是永

shuō zài jiàn bié shuō yǒng yuǎn zài jiàn bù huì shì yǒng yuǎn

thuyết tái kiến biệt thuyết vĩnh viễn tái kiến bất hội thị vĩnh viễn

Hãy nói từ biệt đừng nói vĩnh biệt, từ biệt không phải là vĩnh viễn


说爱别说诺爱我不需要承

shuō ài wǒ bié shuō chéng nuò ài wǒ bù xū yào chéng nuò

thuyết ái ngã biệt thuyết thừa nặc ái ngã bất nhu yếu thừa nặc

Nói yêu anh chứ đừng nói chấp nhận anh, yêu anh không cần nói nhận lời


不后退就它心碎宁愿孤独的滋味

bù hòu tuì jiù ràng tā xīn suì zhù yuàn gū dú de zī wèi

bất hậu thối tựu nhượng tha tâm toái ninh nguyện cô độc đích tư vị

Nếu này em có hối hận sẽ ko làm tim anh tan nát, hãy để anh nếm thử cảm giác cô đơn


不被了解的人最可悲

bù bèi liǎo jiě de rén zuì kě bēi

bất bị liễu giải đích nhân tối khả bi

Để anh không trở thành kẻ đau khổ nhất


反正都有罪要走也要擦干眼泪

fǎn zhèng ài bù ài dōu yǒu zuì yào zǒu yě yào cā gān yǎn lèi

phản chính ái bất ái đô hữu tội yếu tẩu dã yếu sát kiền nhãn lệ

Dù yêu hay không cũng là có tội, có ra đi hãy lau khô lệ rơi


别问爱过多少人在一起的人

bié wèn ài guò duō shǎo rén zài yī qǐ de rén

biệt vấn ái quá đa thiểu nhân tại nhất khởi đích nhân

Đừng hỏi anh đã yêu bao nhiêu, ở cạnh bao nhiêu người con gái


问爱你有几分

zhī wèn ài nǐ yǒu jǐ fēn

chích vấn ái nhĩ hữu kỉ phân

Hãy hỏi là anh yêu em nhiều bao nhiêu!


别问太多的痕如果不懂有多深

bié wèn tài duō de shāng hén rú guǒ bù dǒng shāng yǒu duō shēn

biệt vấn thái đa đích thương ngân như quả bất đổng thương hữu đa thâm

Đừng hỏi quá nhiều về vết thương lòng của anh nếu như em chẳng hiểu nó sâu thế nào


别问我的人我有多深

bié wèn zuì ài wǒ de rén shāng wǒ yǒu duō shēn

biệt vấn tối ái ngã đích nhân thương ngã hữu đa thâm

Đừng hỏi lòng anh yêu ai nhất


现实总是太残忍我早已付出了灵魂

xiàn shí zǒng shì tài cán rěn wǒ zǎo yǐ fù chū le líng hún

hiện thật tổng thị thái tàn nhẫn ngã tảo dĩ phó xuất liễu linh hồn

Sự thật trước mắt quá tàn nhẫn, đúng ra anh nên sớm từ bỏ gửi gắm linh hồn mình.

© 2009 – 2010, nicky. All rights reserved.

Leave a Reply

Your email address will not be published.