Hồng nhan – Hồ Ngạn Bân

Song:红颜 – hong yan – Hồng Nhan
Singer: 胡彦斌 – Anson Hu – Hồ Ngạn Bân
OST: Kinh Kha Truyền Kỳ
Nguồn: DAN
Download:
MP3 | VCLIP

 

煮酒无味一杯为谁.
jiàn zhǔ jiǔ wú wèi yǐn yī bēi wèi shuí ,

kiếm chử tửu vô vị ẩm nhất bôi vi thùy

kiếm đốt chén rượu. mình ta độc ẩm trong vô vị


我送我送,
nǐ wèi wǒ sòng bié nǐ wèi wǒ sòng bié

nhĩ vi ngã tống biệt nhĩ vi ngã tống biệt

nàng vì ta mà ly biệt, vì ta mà ly biệt
胭脂香味能不能,
yān zhī xiāng wèi néng ài bù néng gěi

yên chi hương vị năng ái bất năng cấp

mùi phấn hương chỉ có thể yêu, không thể trao


天有多地有多
tiān yǒu duō cháng dì yǒu duō yuǎn

thiên hữu đa trường địa hữu đa viễn

Thiên có bao sâu, đất có bao xa
你是英雄就注定无泪无悔.
nǐ shì yīng xióng jiù zhù dìng wú lèi wú huǐ
nhĩ thị anh hùng tựu chú định vô lệ vô hối

là anh hùng đã định là vô lệ ,vô hối


笑有多危是穿,
zhè xiào yǒu duō wēi xiǎn shì chuān cháng dú yào

giá tiếu hữu đa nguy hiểm thị xuyên tràng độc dược

Nụ cười đó có bao hiểm nguy, là độc dược đoạn trường


泪有多美只有你知道,
zhè lèi yǒu duō me měi zhǐ yǒu nǐ zhī dào
giá lệ hữu đa yêu mĩ chích hữu nhĩ tri đạo

Vẻ đẹp của giọt lệ này chỉ có nàng mới biết


心没有你活着可笑,
zhè xīn méi yǒu nǐ huó zhuó kě xiào
giá tâm một hữu nhĩ hoạt trứ khả tiếu

Tâm này không có nàng , sống chẳng còn ý nghĩa


一世英名我不要,
zhè yī shì yīng míng wǒ bù yào

giá nhất thế anh danh ngã bất yếu

Ta chẳng cần anh hùng thanh danh


只求红颜一笑
zhǐ qiú huàn lái hóng yán yī xiào
chích cầu hoán lai hồng nhan nhất tiếu

Chỉ cầu đổi được nụ cười hồng nhan


一去如果
zhè yī qù rú guǒ hái néng lún huí
giá nhất khứ như quả hoàn năng luân hồi
Nếu như còn có thể luân hồi


我愿意来生作牛,
wǒ yuàn yì lái shēng zuò niú mǎ
ngã nguyện ý lai sinh tác ngưu mã

Nguyện kiếp sau làm thân trâu ngựa


也要与你天涯相随
yě yào yú nǐ tiān yá xiàng suí

dã yếu dữ nhĩ thiên nhai tương tùy
Cũng phải cùng nàng chân trời góc biển


© 2010 – 2012, nicky. All rights reserved.

8 comments

  1. hitachi magic wand massager Reply

    Do you mind if I reference this article from my site? I find myself at your web site more and more regularly to the point where my visits are about every day now! Thanks again for putting this online. I unquestionably liked every part of it.

  2. usa website design Reply

    Thanks for the post. One other thing to mention is that hiring a web site design company is a good choice if you can afford the fees. It is a fact that skilled web design firms can very expensive. A lot of people prefer freelancers who charge a significantly lower cost as compared to a web design company.

Leave a Reply

Your email address will not be published.